ODCHOV "R"

10.08.2013 12:51

Matka: Charlotte Cavalletto

 

Otec: CZCH Marsyas Espirit

 

narozeni 16. července 2013

Riddick Cavalletto

hladké SG, krémová

 

Rock Cavalletto

hladké SG, buff

 

Rambo Cavalletto

hladké SG, buff

 

Rosllyn Cavalletto

hladké SG, krémová