Odchov "V"

09.11.2013 16:06

Otec: CZCH Marsyas Lorenzo

Matka: Dodo Brusinka

narozeni 11. 9. 2013

Valetta Cavalletto, samice

hladké, červená

Venezia Cavalletto, samice

hladké, červená

Vaquero Cavalletto, samec

hladké, šiml červená